Privacy verklaring moniweb.be

Activak vzw
Bredabaan 39
2170 Merksem

Tel: (03) 569 98 42
info@activak.be
www.moniweb.be

Gebruikersovereenkomst

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en informatie verstrekt op moniweb.be, en de dienstverlening die Activak vzw daar verleent. De gebruiker van de site en van diensten die door de site worden aangeboden, worden geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

  1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je kan moniweb.be vrij bezoeken na het verkrijgen van een login. Als je artikels, informatie, planning van vrijwilligers, het forum, … wil bekijken, moet je ingelogd zijn. Met het aanvragen van een login geef je toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens door Activak vzw. Deze gegevens worden behandelt zoals hieronder beschreven en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Met het verkrijgen van een login geef je ook aan de nieuwsbrief te willen ontvangen voor vrijwilligers, waarin alle relevante informatie over de vrijwilligerswerking van Activak vzw opgenomen wordt.

  1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Activak vzw verzamelt via moniweb.be, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Activak vzw. Activak vzw geeft in regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichten (zoals registratie in het vrijwilligersregister, registratie van overnachtingen, …), en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Activak vzw persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, bijvoorbeeld bij specifieke evenementen die voor een of meer doelgroepen van Activak vzw worden georganiseerd, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of word er uitdrukkelijk om je toestemming gevraagd.

Volgende vertrouwelijke gegevens zijn toegankelijk voor andere bezoekers die een login hebben op de afgeschermde website: naam, e-mailadres, gsm-nummer, woonplaats en geboortedatum. Op eenvoudig verzoek kunnen ook deze gegevens afgeschermd worden.

  1. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens. Je hebt het recht de gegevens die Activak vzw over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van Activak vzw verwijderd worden. Je kan je daarvoor wenden tot info@activak.be.

Het verzetsrecht verleent je het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Voor meer algemene informatie kan je steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Privacyverklaring
Logo
Back to Top